Aby uzyskać lepsze wrażenia, zmień przeglądarkę na CHROME, FIREFOX, OPERA lub Internet Explorer.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„0 zł przez 3 miesiące”

1. Organizator promocji.

  1. Organizatorem promocji „0 zł przez 3 miesiące” jest firma Tomson sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu, os. Armii Krajowej 147/4, 61-381 Poznań, NIP: 782-27-46-930, zwana dalej Organizatorem.

2. Prawne uregulowania promocji.

  1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej autohit.eu.
  2. Udział  w promocji jest dobrowolny.

3. Czas trwania, przedmiot i miejsce promocji.

  1. Promocja obowiązuje w dniach od 01.01.2020 do 31.03.2020. Datą decydującą o udziale w promocji jest data zawarcia prawnie zobowiązującej obie strony umowy sprzedaży.
  2. W granicach dopuszczalnych przez przepisy prawa Organizator ma prawo skrócić lub odwołać okres trwania promocji poprzez umieszczenie pisemnej informacji na stronie serwisu internetowego autohit.eu. Zmiana lub odwołanie okresu trwania promocji nie ma skutku wobec praw nabytych – umów zawartych przed zmianą lub odwołaniem Regulaminu.

4. Zasady promocji.

  1. Uczestnikiem promocji może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, pełnoletnia osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest  akceptacja niniejszego Regulaminu.
  2. Organizator promocji „0 zł przez 3 miesiące” zastrzega sobie możliwość zmiany czasu trwania promocji oraz ograniczenia liczby bezpłatnych abonamentów.
Góra